დიაბეტური რეტინოპათია

დიაბეტური ანგიორეტინოპათია (რეტინოპათია) დიაბეტური ანგიოპათიის მძიმე ფორმას წარმოადგენს, ხასიათდება  შაქრიანი დიაბეტის დროს მხედველობის დაქვეითებით ან სრული დაკარგვით. ბადურის სისხლძარღვების მიკროანევრიზმები, რაც დიაბეტური რეტინოპათიის პირველ ნიშნებად ითვლება, ვითარდება შაქრიანი დიაბეტის კლინიკური მანიფესტაციიდან საშუალოდ სამი წლის შემდეგ, ხოლო 20 წლის შემდეგ დიაბეტური რეტინოპათია აღინიშნება თითქმის ყველა  შაქრიანი დიაბეტით  დაავადებულ პაციენტში. Read the rest of this entry »
Views Counter v.0.10 Viewed 25100 times by 5063 viewers